18/05/2024 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi nương thi
崔娘詩

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2013 14:46

 

Nguyên tác

清潤潘郎玉不如,
中庭蕙草雪消初。
風流才子多春思,
腸斷蕭娘一紙書。

Phiên âm

Thanh nhuận Phan lang[1] ngọc bất như,
Trung đình huệ thảo tuyết tiêu sơ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương[2] nhất chỉ thư.

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp chàng Phan sáng rạng rỡ, ngọc cũng không bằng,
Trong sân cỏ mọc, tuyết đã tan (ý nói đã sang xuân).
Kẻ phong lưu tài tử nhiều ý xuân (ý nói không chung tình),
(Khiến) nàng Tiêu phải đứt ruột gửi một tấm thư.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rạng rỡ chàng Phan ngọc chẳng bằng,
Ngoài sân cỏ mọc tuyết tan dần.
Phong lưu tài tử nhiều xuân ý,
Thư gửi nàng Tiêu đứt cõi lòng.
Bài thơ này nói về việc Thôi Oanh Oanh 崔鶯鶯 bị Trương Quân Thuỵ 張君瑞 bỏ trong Oanh Oanh truyện 鶯鶯傳 (còn gọi là Hội chân ký 會真記) của Nguyên Chẩn 元稹. Truyện này về sau được Vương Thực Phủ 王實甫 đời Nguyên viết thành vở kịch Tây sương ký 西廂記.
[1] Tức Phan Nhạc 潘岳 (còn gọi là Phan An 潘安), văn học gia đời Tây Tấn, nổi tiếng là một mỹ nam tử. Ở đây dùng để chỉ Trương Quân Thuỵ.
[2] Thường được dùng trong ca từ để chỉ người đẹp. Ở đây dùng để chỉ nàng Thôi Oanh Oanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Thôi nương thi