Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 11/01/2013 15:54

自責

悶無消遣只看詩,
又見詩中話別離。
添得情懷轉蕭索,
始知伶利不如痴。

 

Tự trách

Muộn vô tiêu khiển chỉ khan thi,
Hựu kiến thi trung thoại biệt ly.
Thiêm đắc tình hoài chuyển tiêu sách,
Thuỷ tri linh lợi bất như si.

 

Dịch nghĩa

Buồn không có gì tiêu khiển chỉ đọc thơ
Lại thấy trong thơ nói đến biệt ly
Đọc xong lòng càng thêm trống vắng
Mới hay là lanh lợi không bằng ngu si

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Buồn không tiêu khiển đọc thơ
Trong thơ lại thấy chia lìa dở dang
Thấy lòng trống vắng càng tăng
Mới hay lanh lợi chẳng bằng ngu si.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Ngồi buồn tiêu khiển đọc thơ thi
Lại thấy câu nào cũng biệt ly
Trống vắng cõi lòng không bớt được
Mới hay lanh lợi giống ngu si.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buồn không tiêu khiển phải xem thơ
Chỉ thấy chia ly khiến thẫn thờ
Nặng mối tình hoài thêm héo hắt
Hơn gì lanh lợi sánh ngu ngơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn không tiêu khiển chỉ ngâm thi,
Lại thấy trong thơ chuyện biệt ly.
Đọc hết lòng càng thêm trống vắng,
Mới hay lanh lợi kém ngu si.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời