09/12/2021 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trách
自責

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 12/01/2013 15:54

 

Nguyên tác

悶無消遣只看詩,
又見詩中話別離。
添得情懷轉蕭索,
始知伶利不如痴。

Phiên âm

Muộn vô tiêu khiển chỉ khan thi,
Hựu kiến thi trung thoại biệt ly.
Thiêm đắc tình hoài chuyển tiêu sách,
Thuỷ tri linh lợi bất như si.

Dịch nghĩa

Buồn không có gì tiêu khiển chỉ đọc thơ
Lại thấy trong thơ nói đến biệt ly
Đọc xong lòng càng thêm trống vắng
Mới hay là lanh lợi không bằng ngu si

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Buồn không tiêu khiển đọc thơ
Trong thơ lại thấy chia lìa dở dang
Thấy lòng trống vắng càng tăng
Mới hay lanh lợi chẳng bằng ngu si.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Tự trách