Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 09:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/09/2010 03:19

供愁

寂寂疏簾掛玉樓,
樓頭新月曲如鉤。
不須問我情深淺,
鉤動長天遠水愁。

 

Cung sầu

Tịch tịch sơ liêm quải ngọc lâu,
Lâu đầu tân nguyệt khúc như câu.
Bất tu vấn ngã tình thâm thiển,
Câu động trường thiên viễn thuỷ sầu.

 

Dịch nghĩa

Bức rèm trúc lặng lẽ treo trước lầu ngọc
Trên mái lầu trăng non mới hé uốn cong như lưỡi câu
Chẳng nên hỏi tình ta sâu nông thế nào
Móc câu động trên trời cao rộng xa xa mặt nước trong sầu thảm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Kìa mảnh trăng non tựa móc câu
Treo trên lầu ngọc trước rèm châu
Tình ta chớ hỏi sâu hay cạn
Móc động trời cao nước thảm sầu


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Trước lầu rèm trúc lặng buông
Trăng non mới hé cong dường móc câu
Tình ta chớ hỏi nông sâu
Trời cao móc động, nước sầu miên man


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rèm thưa người ngọc lặng yên lâu
Trăng chếch cung son tựa móc câu
Chớ hỏi tình ta chừng đậm nhạt
Trăng xao trời rộng nước nghiêng sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rèm tre người ngọc lặng trên lầu,
Trăng hé mái lầu cong lưỡi câu,
Chớ hỏi tình ta sâu đậm nhạt,
Trời cao trăng động nước xa sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời