13/08/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung sầu
供愁

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 09:02

 

Nguyên tác

寂寂疏簾掛玉樓,
樓頭新月曲如鉤。
不須問我情深淺,
鉤動長天遠水愁。

Phiên âm

Tịch tịch sơ liêm quải ngọc lâu,
Lâu đầu tân nguyệt khúc như câu.
Bất tu vấn ngã tình thâm thiển,
Câu động trường thiên viễn thuỷ sầu.

Dịch nghĩa

Bức rèm trúc lặng lẽ treo trước lầu ngọc
Trên mái lầu trăng non mới hé uốn cong như lưỡi câu
Chẳng nên hỏi tình ta sâu nông thế nào
Móc câu động trên trời cao rộng xa xa mặt nước trong sầu thảm

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Kìa mảnh trăng non tựa móc câu
Treo trên lầu ngọc trước rèm châu
Tình ta chớ hỏi sâu hay cạn
Móc động trời cao nước thảm sầu
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Cung sầu