Thuở ấu thơ cha chẳng có trung thu
Ông bà chẳng chơi trăng đời đói khổ
Tự có nước bác Hồ yêu cháu nhỏ
Thấy trăng tròn cha mới nhớ trung thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]