中秋夜泊舟沱曩

薄暮輕帆下海洲,
關河勝賞為拘留。
滿腔風月迴山色,
一樣樓臺印水流。
遶路低徊千里客,
沿江競放五湖舟。
回頭乍聽東溟外,
吹到霜笳不盡秋。

 

Trung thu dạ bạc chu Đà Nẵng

Bạc mộ khinh phàm há Hải Châu,
Quan hà thắng thưởng vị câu lưu.
Mãn xoang phong nguyệt hồi sơn sắc,
Nhất dạng lâu đài ấn thuỷ lưu.
Nhiễu lộ đê hồi thiên lý khách,
Duyên giang cạnh phóng ngũ hồ chu.
Hồi đầu sạ thính đông minh ngoại,
Xuy đáo sương già bất tận thu.

 

Dịch nghĩa

Trời chiều chèo thuyền con đến xem cảnh ở Hải Châu
Cứ lân la vì phong cảnh nước non đẹp đẽ thơ mộng
Cả bầu trời trăng gió núi non trùng điệp
Hình bóng nhà cửa in hình xuống dòng nước trong
Khách xa ngập ngừng lui tới trên lối đi
Thuyền cứ chèo ven sông theo sông nước
Ngảnh nhìn phía đông gió mưa rào rạt
Gió thổi sương rơi cây cành, đã là mùa thu rồi


Lời dẫn: "Thiếu niên lãng du thời kỳ" 少年浪遊辰期 (Thời thiếu niên thích đi chơi đây đó).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thuyền hướng Hải Châu bóng xế tà
Nước non thơ mộng mãi lân la
Chập chùng đồi núi lồng trăng gió
Lấp lánh đường sông gợn ảnh nhà
Khách dạo ngập ngừng quanh nẻo lạ
Thuyền đưa mái đẩy dọc sông xa
Ngoảnh đầu tai vẳng mưa rào rạt
Gió dạt cành sương thu đến mùa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền đến trời chiều cảnh Hải Châu,
Lân la thơ mộng cảnh muôn màu,
Bầu trời trăng gió non trùng điệp,
In bóng dòng trong nhà nước sâu.
Lữ khách ngập ngừng trên lối lạ,
Ven sông thuyền hướng chèo qua cầu.
Phía đông ngoái lại mưa rào rạt,
Gió thổi sương rơi, thu tới sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời