chờ trăng về rửa chân
nằm phơi rốn giữa vòm cây bươm lá
những định kỳ không hẹn mà tới
hè mỏng teo như cái váy tơ tằm
…..
ngày ở đây khựng lại
chiều dựng đứng cột cờ
con đường rực phượng về
hiên nhà cũ vẫn sang mùi hoa bưởi
chiếc chiếu hoa che nửa mặt người
tuổi thơ vèo theo những xác ve
ngây ngây cơn gió dại
vang về cơn sốt ớt
bùng một giây xé lưỡi tha nhân
húp cả mắt sưng cả môi
hắt cả hơi múc hai mươi
mấy tuổi đời đổ xuống
nứt nẻ tôi
…..
thành phố gào trong cổ họng
còn ai thoi thóp mơ mưa
đất trời thu vào một thoáng
mang mang nước
cồn hến xanh hay hồ mắt xanh rêu
….
mặc thuyền rồng thuyền nan xuôi ngược
con đò tình quá tải ta bơi
mà đêm thì cứ vàng cứ vội
sông trôi nhẵn mặt người
vãi ong kiến tung mãi tận đáy trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]