43.25
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ, 1 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 11/04/2015 10:56 bởi tôn tiền tử
Cao Xuân Tứ sinh năm 1943 tại Huế, học tại trường Quốc học, du học ở Mỹ từ 1960 đến 1965, sau làm việc ngành ngoại giao tại miền Nam từ 1965 đến 1975. Sau 1975, ông sinh sống ở Amsterdam, Hà Lan, là dịch giả, nhà thơ.

 

Thơ dịch tác giả khác