63.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ, 1 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 10/04/2015 10:56 bởi tôn tiền tử
Cao Xuân Tứ sinh năm 1943 tại Huế, học tại trường Quốc học, du học ở Mỹ từ 1960 đến 1965, sau làm việc ngành ngoại giao tại miền Nam từ 1965 đến 1975. Sau 1975, ông sinh sống ở Amsterdam, Hà Lan, là dịch giả, nhà thơ.

 

Thơ dịch tác giả khác