Người đẹp Tràng An nhẹ bước hài,
Vui xuân cùng ghé chợ hoa chơi.
Tây Hồ có rượu ngoài chùa tá?
Trấn Vũ, ta thăm mấy bận rồi.

tửu tận tình do tại