Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:30

春日絕句十首其四

韋杜偕人繡鳳鞋,
蹅春共趁賣花來。
西湖寺外醉何處,
鎮武觀頭遊幾回。

 

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04

Vi đỗ giai nhân tú phụng hài,
Đạp xuân cộng sấn mại hoa lai.
Tây Hồ tự ngoại tuý hà xứ,
Trấn Vũ quán đầu du kỷ hồi.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp Tràng An dận những chiếc hài thêu chim phượng,
Đi chơi xuân, cùng kéo đến chỗ bán hoa.
Ở ngoài chùa Tây Hồ, nơi nào có quán rượu?
Đầu quán Trấn Vũ ta đã đến chơi mấy lần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Người đẹp Tràng An nhẹ bước hài,
Vui xuân cùng ghé chợ hoa chơi.
Tây Hồ có rượu ngoài chùa tá?
Trấn Vũ, ta thăm mấy bận rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đẹp Tràng An nhẹ phượng hài,
Chơi xuân cùng đến chỗ hoa bày.
Tây Hồ chùa ngoại nơi nào rượu?
Trấn Vũ quán ta mấy bận qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời