Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Sài Sơn (1)

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/04/2014 11:38

晚遊柴山雨後登山頭題壁其四

頭白貪遊興未慵,
孱顏遠策一枝筇。
眼中山水萬千里,
筆底雲煙十六峰。
古觀不聞啼病鶴,
半岩何事起乖龍。
指應攜笛來天市,
笑問諸天隔幾重?

 

Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4

Đầu bạch tham du hứng vị dung,
Sàn nhan viễn sách nhất chi cùng.
Nhãn trung sơn thủy vạn thiên lý,
Bút để vân yên thập lục phong.
Cổ quán bất văn đề bệnh hạc,
Bán nham hà sự khởi quai long?
Chỉ ưng huề địch lai thiên thị,
Tiếu vấn chư thiên cách kỷ trùng?

 

Dịch nghĩa

Đầu bạc ham chơi hứng thú chưa thấy nhụt
Từ xa chống chiếc gậy trúc trèo lên đỉnh núi cao
Trong khoé mắt thu gọn nước non hàng muôn nghìn dặm
Dưới ngòi bút hiện ra mây khói của mười sáu ngọn núi
Không nghe tiếng hạc ốm kêu ở đền cổ
Vì đâu có con rồng bướng đang trỗi dậy ở nửa sườn non
Cũng nên vác sáo lên chợ trời
Cười hỏi các vùng trời còn mấy trùng xa nữa


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tào Trang

Tham chơi đầu bạc hứng chưa nguôi,
Chống gậy trèo cao rộng bước chơi,
Bút cuốn khói mây mười sáu ngọn,
Mắt thu non nước vạn trùng khơi.
Am xưa hạc ốm nghe im tiếng,
Rồng bướng vây giương dậy giữa đồi.
Hãy tới chợ trời tung điệu sáo,
Vòm trời cười hỏi mấy xa vời ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu bạc ham chơi hứng vẫn say
Non cao gậy trúc dạo nơi nầy
Mắt thu muôn dặm màu non nước
Bút vẽ mươi hòn cảnh khói mây
Quán cổ hạc đau không cất tiếng
Sườn non rồng bướng hiện vì đâu
Chợ trời vác sáo lên chơi thử
Bao mấy từng cao cách đỉnh đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu bạc ham chơi hứng chửa thôi,
Núi cao chống gậy trúc trèo chơi.
Mắt thu nghìn dặm màu non nước,
Mười sáu núi mây bút vẽ vời.
Hạc ốm vắng nghe kêu miếu cổ,
Rồng ngang đuôi dựng nửa phần đồi.
Chợ trời vác sáo lên ta thổi,
Cười hỏi trùng khơi mấy đỉnh trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời