Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:13

自然洲

相傳一夜自然洲,
仙子茫茫不可求。
日午孤舟過此地,
啣杯獨酌水中流。

 

Tự Nhiên châu

Tương truyền nhất dạ Tự Nhiên châu,
Tiên tử mang mang bất khả cầu.
Nhật ngọ cô chu qua thử địa,
Hàm bôi độc chước thuỷ trung lưu.

 

Dịch nghĩa

Tương truyền qua một đêm ở bãi Tự Nhiên,
Người tiên mờ mịt đi đâu không tìm thấy.
Ban trưa, cưỡi chiếc thuyền lẻ đi qua đây,
Ngậm chén uống rượu một mình trên dòng nước chảy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Rằng bãi Tự Nhiên qua một đêm,
Người tiên biến mất biết đâu tìm.
Ban trưa, thuyền lẻ qua vùng ấy,
Nước chảy, nâng ly uống một mình,…

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đêm qua bãi Tự Nhiên
Người tiên biến mất biết tìm nơi mô
Thuyền con vào lúc ban trưa
Trên dòng, chuốc rượu tự đưa mời mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời