柳昇石

烏州何處生張輔,
此地由傳死柳昇。
瀑布泉飛石不轉,
封鯨千古認支陵。

 

Liễu Thăng thạch

Ô Châu hà xứ sinh Trương Phụ,
Thử địa do truyền tử Liễu Thăng.
Bộc bố tuyền phi thạch bất chuyển,
Phong kình thiên cổ nhận Chi Lăng.

 

Dịch nghĩa

Xứ nào ở Ô Châu, sinh ra Trương Phụ,
Đất này còn truyền lại Liễu Thăng chết ở đây.
Thác nước tung bay, đá không rời đổi,
Mồ giặc ngàn thu ghi nhận ở ải Chi Lăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ô Châu nào chốn sinh Trương Phụ?
Mảnh đất này đây chết Liễu Thăng.
Thác nước tung bay đá chẳng chuyển,
Ngàn thu mồ giặc chính Chi Lăng.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trương Phụ nào sinh ở xứ này?
Liễu Thăng, đất chết của ngươi đây!
Ầm ầm thác đổ không lay đá
Muôn thuở Chi Lăng giặc bỏ thây.

15.00
Trả lời