26/06/2021 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu Thăng thạch
柳昇石

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:28

 

Nguyên tác

烏州何處生張輔,
此地由傳死柳昇。
瀑布泉飛石不轉,
封鯨千古認支陵。

Phiên âm

Ô Châu hà xứ sinh Trương Phụ,
Thử địa do truyền tử Liễu Thăng.
Bộc bố tuyền phi thạch bất chuyển,
Phong kình thiên cổ nhận Chi Lăng.

Dịch nghĩa

Xứ nào ở Ô Châu, sinh ra Trương Phụ,
Đất này còn truyền lại Liễu Thăng chết ở đây.
Thác nước tung bay, đá không rời đổi,
Mồ giặc ngàn thu ghi nhận ở ải Chi Lăng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ô Châu nào chốn sinh Trương Phụ?
Mảnh đất này đây chết Liễu Thăng.
Thác nước tung bay đá chẳng chuyển,
Ngàn thu mồ giặc chính Chi Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Liễu Thăng thạch