Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2013 17:41

客路感懷

楊柳青旗賣酒家,
碧陰亭畔暫停車。
黃鶯並立迎風語,
紫燕交飛掠水斜。
客路那堪還阻雨,
離人只是怕看花。
思量往事添惆悵,
雲樹天涯一夢差。

 

Khách lộ cảm hoài

Dương liễu thanh kỳ mại tửu gia,
Bích âm đình bạn tạm đình xa.
Hoàng oanh tịnh lập nghinh phong ngữ,
Tử yến giao phi lược thuỷ tà.
Khách lộ na kham hoàn trở vũ,
Ly nhân chỉ thị phạ khan hoa.
Tư lường vãng sự thiêm trù trướng,
Vân thụ thiên nhai nhất mộng soa (sai).

 

Dịch nghĩa

Dương liễu, cờ xanh, quán bán rượu,
Tạm dừng xe cạnh quán giữa khoảng râm xanh biếc.
Oanh vàng cùng đứng (trong lồng) hót đón gió,
Én tía bay ngược chiều nhau lướt nhẹ mé nước.
Đường xa nhà quá sức lại còn bị mưa ngăn trở,
Người lìa nhà chỉ sợ phải xem hoa.
Đắn đo suy nghĩ việc đã qua thêm buồn phiền,
Mây (chiều) cây (xanh) nơi chân trời cùng mộng ước không thành.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cờ xanh, quán rượu, rũ cành dương,
Bên giậu dừng xe khách dặm đường.
Ríu rít oanh chào cùng đón rước,
Xập xè én liệng suối bên đường.
Đường dài còn bị mưa ngăn trở,
Hoa thắm ngại lòng kẻ viễn phương.
Nghĩ ngợi chuyện xưa thêm ngán ngẩm,
Lênh đênh mộng ước liệu thành không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu thắm cờ xanh  quán rượu kìa
Dưới tàn cây mát tạm dừng xe
Oanh vàng cất giọng ca nghinh gió
Én tía chao mình lượn giỡn mây
Hoa thắm sợ đau lòng khách ngắm
Mưa to thêm ngán dặm đường dài
Chuyện qua ngẫm ngợi lòng thêm bận
Ước mộng bên trời trót lo sai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán rượu cành dương cờ cắm xanh,
Dừng xe giữa khoảng biếc râm cành.
Oanh vàng lồng hót chờ trong gió,
Mé nước lượn lờ én lướt nhanh.
Đường thẳm xa nhà mưa cách trở,
Hoa xem đất khách ngại vờn quanh.
Thêm buồn qua việc suy bì mãi,
Mây biếc chân trời mộng chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Liễu thắm cờ xanh chòi bán rượu
Dừng xe cạnh quán chỗ râm cành
Oanh vàng cất giọng nghinh làn gió
Yến tía chao mình tắm nước xanh
Mưa dội đường xa, người mệt lả
Hoa chào khách lạ, khách lườm nhanh
Ngồi ôn việc cũ thêm buồn chán
Cây xám chân mây, mộng chẳng thành

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời