06/02/2023 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách lộ cảm hoài
客路感懷

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/11/2013 17:41

 

Nguyên tác

楊柳青旗賣酒家,
碧陰亭畔暫停車。
黃鶯並立迎風語,
紫燕交飛掠水斜。
客路那堪還阻雨,
離人只是怕看花。
思量往事添惆悵,
雲樹天涯一夢差。

Phiên âm

Dương liễu thanh kỳ mại tửu gia,
Bích âm đình bạn tạm đình xa.
Hoàng oanh tịnh lập nghinh phong ngữ,
Tử yến giao phi lược thuỷ tà.
Khách lộ na kham hoàn trở vũ,
Ly nhân chỉ thị phạ khan hoa.
Tư lường vãng sự thiêm trù trướng,
Vân thụ thiên nhai nhất mộng soa (sai).

Dịch nghĩa

Dương liễu, cờ xanh, quán bán rượu,
Tạm dừng xe cạnh quán giữa khoảng râm xanh biếc.
Oanh vàng cùng đứng (trong lồng) hót đón gió,
Én tía bay ngược chiều nhau lướt nhẹ mé nước.
Đường xa nhà quá sức lại còn bị mưa ngăn trở,
Người lìa nhà chỉ sợ phải xem hoa.
Đắn đo suy nghĩ việc đã qua thêm buồn phiền,
Mây (chiều) cây (xanh) nơi chân trời cùng mộng ước không thành.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cờ xanh, quán rượu, rũ cành dương,
Bên giậu dừng xe khách dặm đường.
Ríu rít oanh chào cùng đón rước,
Xập xè én liệng suối bên đường.
Đường dài còn bị mưa ngăn trở,
Hoa thắm ngại lòng kẻ viễn phương.
Nghĩ ngợi chuyện xưa thêm ngán ngẩm,
Lênh đênh mộng ước liệu thành không?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khách lộ cảm hoài