Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:07

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其九

自是瑤臺品價珍,
栖栖何事楚江濱。
開花好及清凉日,
毋滯寒芳負主人。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09

Tự thị Dao Đài phẩm giá trân,
Thê thê hà sự Sở giang tân.
Khai hoa hảo cập thanh lương nhật,
Vô trệ hàn phương phụ chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Tự là phẩm giá quý trọng ở chốn Dao Đài,
Tất bật việc chi ở bến sông Sở.
Nở hoa vừa vặn vào ngày mát mẻ,
Chớ ngưng hương lạnh phụ lòng chủ nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tự chốn Dao Đài vẻ quý trân,
Việc chi bến Sở cứ tần ngần.
Nở hoa cho kịp ngày trong mát,
Chớ chậm dâng hương phụ chủ nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tự chốn Dao Đài phẩm giá cao
Việc chi bến Sở cứ lao xao
Nở hoa cho kịp ngày thu mát
Đừng để chủ nhân thất vọng nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời