18/01/2022 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其九

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:07

 

Nguyên tác

自是瑤臺品價珍,
栖栖何事楚江濱。
開花好及清凉日,
毋滯寒芳負主人。

Phiên âm

Tự thị Dao Đài phẩm giá trân,
Thê thê hà sự Sở giang tân.
Khai hoa hảo cập thanh lương nhật,
Vô trệ hàn phương phụ chủ nhân.

Dịch nghĩa

Tự là phẩm giá quý trọng ở chốn Dao Đài,
Tất bật việc chi ở bến sông Sở.
Nở hoa vừa vặn vào ngày mát mẻ,
Chớ ngưng hương lạnh phụ lòng chủ nhân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tự chốn Dao Đài vẻ quý trân,
Việc chi bến Sở cứ tần ngần.
Nở hoa cho kịp ngày trong mát,
Chớ chậm dâng hương phụ chủ nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09