Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:57

和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其一

挺挺貞姿獨傲霜,
一番秋到一番香。
比來欲贊皇天化,
故向雲涯皷百昌。

 

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01

Đĩnh đĩnh trinh tư độc ngạo sương,
Nhất phiên thu đáo nhất phiên hương.
Tỷ lai dục tán hoàng thiên hoá,
Cố hướng vân nhai cổ bách xương.

 

Dịch nghĩa

Cứng cỏi sừng sững một mình cợt sương,
Mỗi lần thu tới lại một lần toả hương.
Gần đây muốn giúp sự hoá dục của trời,
Nên làm cho mọi thú đều tươi tốt tận chốn chân mây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một mình sừng sững cợt hơi sương,
Mỗi độ thu về lại toả hương.
Muốn giúp hoàng thiên công hoá dục,
Thúc đều tươi tốt khắp ngàn phương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phong thái hiên ngang cợt tuyết sương
Mỗi khi thu đến toả mùi hương
Những mong tạo tác cùng trời đất
Tươi tốt ban đều khắp mọi phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời