04/07/2022 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:57

 

Nguyên tác

挺挺貞姿獨傲霜,
一番秋到一番香。
比來欲贊皇天化,
故向雲涯皷百昌。

Phiên âm

Đĩnh đĩnh trinh tư độc ngạo sương,
Nhất phiên thu đáo nhất phiên hương.
Tỷ lai dục tán hoàng thiên hoá,
Cố hướng vân nhai cổ bách xương.

Dịch nghĩa

Cứng cỏi sừng sững một mình cợt sương,
Mỗi lần thu tới lại một lần toả hương.
Gần đây muốn giúp sự hoá dục của trời,
Nên làm cho mọi thú đều tươi tốt tận chốn chân mây.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một mình sừng sững cợt hơi sương,
Mỗi độ thu về lại toả hương.
Muốn giúp hoàng thiên công hoá dục,
Thúc đều tươi tốt khắp ngàn phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01