Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2014 17:38

夏夜問卜同衡甫

可向靈均談卜居,
吾疑已決十年初。
一錢不值文章事,
再揲終尋悔吝餘。
脫俗未能聊尔尔,
問心自信且如如。
殘更倦倚南窗看,
幾點疏星繞戶除。

 

Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ

Khả hướng Linh Quân đàm bốc cư,
Ngô nghi dĩ quyết thập niên sơ.
Nhất tiền bất trị văn chương sự,
Tái thiệt chung tầm hối lận dư.
Thoát tục vị năng liêu nhĩ nhĩ,
Vấn tâm tự tín thả như như.
Tàn canh quyện ỷ nam song khán,
Kỷ điểm sơ tinh nhiễu hộ trừ.


Hành Phủ: xem chú thích bài "Dạ thoại thị Phan Hành Phủ".

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cùng Khuất Nguyên bàn chọn chỗ ở
Ý ta đã quyết chục năm xưa
Văn chương chẳng đáng đồng tiền nhỏ
Bốc phệ xem ra hận luỵ thừa
Trong cõi tục thôi đành thế thế
Hỏi lòng mình hãy tạm như như
Canh tàn, mệt, tựa song nam ngắm
Sao dọi quanh thềm mấy đốm thưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bói với Linh Quân chổ ẩn cư
Mười năm đă quyết ý không ngờ
Một đồng đáng giá văn chương hão
Bói quẻ càng thêm hối hận dư
Thoát tục khó mong nên thế thế
Hỏi lòng tự biết cứ như như
Canh tàn mỏi tựa song nam  ngắm
Quanh cửa sao in mấy khóm mờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng Khuất Nguyên bàn chỗ ẩn cư
Ý ta đã quyết chục năm dư.
Một đồng chẳng đáng văn chương sự,
Bói cỏ xem ra hận luỵ thừa.
Thoát tục thôi đành nên thế thế,
Hỏi lòng tự nhủ tạm như như.
Canh tàn, mỏi tựa song nam ngắm,
Sao chiếu quanh sân mấy đốm mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời