下賀洲雜記其五

雙雙浮笠下朝晴,
片片紅旗照水清。
洋女如花上車去,
幾行攜手趁游明。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05

Song song phù lạp há chiêu tình,
Phiến phiến hồng kỳ chiếu thuỷ thanh.
Dương nữ như hoa thướng xa khứ,
Kỷ hàng huề thủ hướng du minh.

 

Dịch nghĩa

Những chiếc nón nổi song song rời bến buổi sáng tạnh trời,
Những lá cờ đỏ chiếu xuống mặt nước trong.
Gái Tây đẹp như hoa lên xe đi,
Vài hàng người dắt tay nhau dạo chơi buổi sáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Song tầu rời bến sáng trong lành,
Cờ đỏ rập rờn chiếu nước xanh.
Gái đẹp Tây Dương xe đưa đón,
Đan tay mấy dáng lượn chơi quanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạnh trời rời bến nổi song song,
Cờ đỏ chiếu soi mặt nước trong.
Gái đẹp Tây Dương xe đón đợi,
Hàng người buổi sáng dạo thong dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời