22/04/2024 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
下賀洲雜記其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:48

 

Nguyên tác

雙雙浮笠下朝晴,
片片紅旗照水清。
洋女如花上車去,
幾行攜手趁游明。

Phiên âm

Song song phù lạp há chiêu tình,
Phiến phiến hồng kỳ chiếu thuỷ thanh.
Dương nữ như hoa thướng xa khứ,
Kỷ hàng huề thủ hướng du minh.

Dịch nghĩa

Những chiếc nón nổi song song rời bến buổi sáng tạnh trời,
Những lá cờ đỏ chiếu xuống mặt nước trong.
Gái Tây đẹp như hoa lên xe đi,
Vài hàng người dắt tay nhau dạo chơi buổi sáng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Song tầu rời bến sáng trong lành,
Cờ đỏ rập rờn chiếu nước xanh.
Gái đẹp Tây Dương xe đưa đón,
Đan tay mấy dáng lượn chơi quanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05