Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/04/2014 21:54

移寓延福寺

久客知佳處,
幽居借梵臺。
松陰侵戶翠,
蓮恰滿池開。
吟興蒲邊坐,
眠殘石磬催。
攢眉人莫訝,
端不說如來。

 

Di ngụ Diên Phúc tự

Cửu khách tri giai xứ,
U cư tá phạm đài.
Tùng âm xâm hộ thuý,
Liên kháp mãn trì khai.
Ngâm hứng bồ biên toạ,
Miên tàn thạch khánh thôi.
Toàn my nhân mạc nhạ,
Đoan bất thuyết Như Lai.


Chùa Diên Phúc ở thôn Gia lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 28/4/1994.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trọ nhiều sành chọn lựa
Ẩn tốt nhất chùa chiền
Bóng tùng che mát cửa
Thơm ngát ao đầy sen
Ngâm nga bên thảm cỏ
Khánh nhắc lúc tàn đêm
Cau mày người chớ lạ
Như Lai chả nhắc tên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọ lâu chốn đẹp đã rành
Nương nhờ cửa Phật để lòng tịnh không
Bóng thông che mát phòng thanh
Hoa sen đang lúc nở bông đầy hồ
Bên bồ đoàn hứng ngâm nga
Khánh vang điểm tiếng mộng tà vừa trôi
Xin đừng thắc mắc lôi thôi
Hỏi sao chẳng nhắc nửa lời Như Lai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khách quen biết chỗ đẹp
Ẩn cư nhờ phật đài
Bóng tùng che nhà biếc
Ao sen nở chưa phai
Ngồi thảm bồ ngâm hứng
Giấc tàn khánh gọi hoài
Cau mày người đừng lạ
Thật chẳng luận Như Lai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trọ nhiều sành chọn nơi lành,
Ẩn nơi cửa Phật chốn thanh tịnh nhiều.
Bóng tùng che mát cửa thiền,
Ao sen thơm ngát chùa chiền thanh thanh.
Ngâm nga bên thảm cỏ xanh,
Khánh vang nhắc lúc đêm tàn mộng thôi.
Cau mày người chớ nghi ngờ,
Như Lai chả nhắc một lời nào đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời