03/07/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di ngụ Diên Phúc tự
移寓延福寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/04/2014 21:54

 

Nguyên tác

久客知佳處,
幽居借梵臺。
松陰侵戶翠,
蓮恰滿池開。
吟興蒲邊坐,
眠殘石磬催。
攢眉人莫訝,
端不說如來。

Phiên âm

Cửu khách tri giai xứ,
U cư tá phạm đài.
Tùng âm xâm hộ thuý,
Liên kháp mãn trì khai.
Ngâm hứng bồ[1] biên toạ,
Miên tàn thạch khánh[2] thôi.
Toàn my nhân mạc nhạ,
Đoan bất thuyết Như Lai[3].

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trọ nhiều sành chọn lựa
Ẩn tốt nhất chùa chiền
Bóng tùng che mát cửa
Thơm ngát ao đầy sen
Ngâm nga bên thảm cỏ
Khánh nhắc lúc tàn đêm
Cau mày người chớ lạ
Như Lai chả nhắc tên
Chùa Diên Phúc ở thôn Gia lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 28/4/1994.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tấm bồ đoàn, dụng cụ trong chùa để nhà sư ngồi thiền hay quỳ lại, kết bằng vỏ cỏ bồ, hình tròn.
[2] Khánh đá, nhạc cụ giống như chuông.
[3] Danh từ chung chỉ Phật. Theo kinh Phật, "vô tòng sở lai, diệc vô sở khứ, cố viết Như Lai" (không từ đâu đến, không đi tới đâu, vì thế gọi tên là Như Lai). Có thể tác giả muốn chơi chữ, ý nói mình không động đến Phật giáo cũng ngầm coi mình có lai lịch tương tự như các Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Di ngụ Diên Phúc tự