Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 21:40

移艇入桶港

棹歌移艇向巴津,
千里山城到眼新。
一港自分清濁水,
同舟交感昔今人。
離家湖海豪非昨,
閱世風波夢漸真。
只要貧囊閒管領,
煙花狼藉異鄉春。

 

Di đĩnh nhập Dũng Cảng

Trạo ca di đĩnh hướng Ba Tân,
Thiên lý Sơn Thành đáo nhãn tân.
Nhất cảng tự phân thanh trọc thuỷ,
Đồng chu giao cảm tích kim nhân.
Ly gia hồ hải hào phi tạc,
Duyệt thế phong ba mộng tiệm chân.
Chỉ yếu bần nang nhàn quản lĩnh,
Yên hoa lang tạ dị hương xuân.


Dũng Cảng, Ba Tân, Sơn Thành là các địa danh ở vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ca chài đưa lái hướng Ba Tân
Ngàn dặm thành Sơn thấy đã gần
Trong đục, đôi dòng trong một cảng
Cổ kim, hai lớp đáp chung thuyền
Xa nhà, lưu lại, điều không mới
Trải việc, long đong, mộng thực dần
Chỉ cốt túi nghèo cần chi giữ
Quê người hoa khói rộn màu xuân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền đến Ba Tân tiếng hát ngân
Sa Thành muôn dặm tự như gần
Chung thuyền giao cảm người sau trước
Một cảng hai dòng nước đục trong
Sông biển tha phương ngày tháng trải
Gió mưa cõi thế mộng thành chân
Muốn tiền cạn túi không lo giữ
Hoa khói quê người rộn vẻ xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đò đưa vang giọng lối Ba Tân
Ngàn dặm thành non mới bội phần
Một bến chia dòng trong đục khác
Cùng thuyền quen lạ thảy nên thân
Xa nhà hồ biển niềm trăn trở
Vào cuộc phong ba mộng rõ dần
Chỉ muốn túi nghèo không ngại giữ
Long đong đất khách khói hoa xuân


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền ca bẻ lái hướng Ba Tân,
Ngàn dặm thành Sơn bến đã gần.
Trong đục, phân dòng trong một cảng,
Cổ kim, đồng cảm đáp cùng thuyền.
Xa nhà, sông biển tài không ngại,
Từng trãi, gió mưa, mộng được chân.
Cần yếu túi nghèo lười cất giữ,
Quê người hoa khói rộn hương xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời