07/07/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di đĩnh nhập Dũng Cảng
移艇入桶港

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 21:40

 

Nguyên tác

棹歌移艇向巴津,
千里山城到眼新。
一港自分清濁水,
同舟交感昔今人。
離家湖海豪非昨,
閱世風波夢漸真。
只要貧囊閒管領,
煙花狼藉異鄉春。

Phiên âm

Trạo ca di đĩnh hướng Ba Tân,
Thiên lý Sơn Thành đáo nhãn tân.
Nhất cảng tự phân thanh trọc thuỷ,
Đồng chu giao cảm tích kim nhân.
Ly gia hồ hải hào phi tạc,
Duyệt thế phong ba mộng tiệm chân.
Chỉ yếu bần nang nhàn quản lĩnh,
Yên hoa lang tạ dị hương xuân.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ca chài đưa lái hướng Ba Tân
Ngàn dặm thành Sơn thấy đã gần
Trong đục, đôi dòng trong một cảng
Cổ kim, hai lớp đáp chung thuyền
Xa nhà, lưu lại, điều không mới
Trải việc, long đong, mộng thực dần
Chỉ cốt túi nghèo cần chi giữ
Quê người hoa khói rộn màu xuân
Dũng Cảng, Ba Tân, Sơn Thành là các địa danh ở vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Di đĩnh nhập Dũng Cảng