Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2014 22:03

余忽於夢中往探循甫,暗想京中故人或當有念我者,因寄循甫兼呈敦仁范子其二

平生百事不由心,
壯志蹉跎剩到今。
已不忍聞黃鳥賦,
可能獨寄臥龍吟。
關西古角連城動,
斗北星雲五夜沉。
漂泊此身成底用,
一春憔悴病年侵。

 

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2

Bình sinh bách sự bất do tâm,
Tráng chí tha đà thặng đáo kim.
Dĩ bất nhẫn văn Hoàng Điểu phú,
Khả năng độc ký Ngoạ Long ngâm.
Quan Tây cổ giốc liên thành động,
Đẩu Bắc tinh vân ngũ dạ trầm.
Phiêu bạc thử thân thành để dụng,
Nhất xuân tiều tuỵ bệnh niên xâm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Muôn việc trên đời chẳng đãi lòng
Uổng mang chí cả chịu long đong
Khôn đành nghe mãi thơ Hoàng Điểu
Chẳng lẽ ngâm hoài khúc Ngoạ Long
Trống dậy ải tây thành chuyển động
Mây mờ sao bắc tối mênh mông
Chiếc thân trôi giạt mong gì nữa
Xuân hết còn lo ốm chẳng xong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Bình sinh mọi việc chả theo tâm
Chí lớn giờ sao vẫn lữa lần
Không nỡ Chim Vàng nghe đọc nữa
Lẽ đâu Rồng náu mãi thơ ngâm
Ải tây chiêng trống ran thành động
Bắc đẩu trời mây tối thấp dần
Phiêu bạt thân này vô dụng quá
Ốm đau tiều tuỵ cả mùa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm việc ở đời thảy phụ ta
Bình sinh chí lớn cũng tiêu ma
Há thơ Hoàng Điểu sao ngâm mãi
Mà khúc Ngoạ Long cứ hát à!
Cờ trống ải tây lay luỹ cổ
Mây sao trời bắc lạnh đêm tà
Kiếp này trôi dạt thành vô dụng
Thân ốm xuân tàn chỉ nhúm da

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời muôn việc chẳng do tâm,
Chí lớn mà sao vẫn cát lầm.
Hoàng Điểu chưa từng nghe tiếng mãi,
Ngoạ Long chẳng lẽ xướng hoài ngâm.
Ải tây trống dậy lay thành luỹ.
Bắc đẩu mây mờ sáu khắc trầm,
Thân chiếc giạt trôi vô dụng quá,
Ốm đau tiều tuỵ mãi mùa Xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời