11/05/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
余忽於夢中往探循甫,暗想京中故人或當有念我者,因寄循甫兼呈敦仁范子其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2014 22:03

 

Nguyên tác

平生百事不由心,
壯志蹉跎剩到今。
已不忍聞黃鳥賦,
可能獨寄臥龍吟。
關西古角連城動,
斗北星雲五夜沉。
漂泊此身成底用,
一春憔悴病年侵。

Phiên âm

Bình sinh bách sự bất do tâm,
Tráng chí tha đà thặng đáo kim.
Dĩ bất nhẫn văn Hoàng Điểu phú[1],
Khả năng độc ký Ngoạ Long ngâm[2].
Quan Tây cổ giốc liên thành động,
Đẩu Bắc tinh vân ngũ dạ trầm.
Phiêu bạc thử thân thành để dụng,
Nhất xuân tiều tuỵ bệnh niên xâm.

Bản dịch của Hoa Bằng

Muôn việc trên đời chẳng đãi lòng
Uổng mang chí cả chịu long đong
Khôn đành nghe mãi thơ Hoàng Điểu
Chẳng lẽ ngâm hoài khúc Ngoạ Long
Trống dậy ải tây thành chuyển động
Mây mờ sao bắc tối mênh mông
Chiếc thân trôi giạt mong gì nữa
Xuân hết còn lo ốm chẳng xong
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tên một bài trong Kinh thi chê chính sự thời Chu Tuyên Vương làm cho dân phải ly tán, không cứu giúp lẫn nhau.
[2] Tức khúc "Lương phủ ngâm" mà Gia Cát Lượng, hiệu Ngoạ Long khi còn ở ẩn ở Nam Dương, thường ngâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2