12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 04:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/04/2014 20:41

舟中曉望奉呈同舟諸君子

一碧凝為界,
重雲繞作城。
遠峰衝海立,
高浪接天平。
鄉國三春意,
乾坤萬里情。
柁樓頻北望,
獨見早煙橫。

 

Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử

Nhất bích ngưng vi giới,
Trùng vân nhiễu tác thành.
Viễn phong xung hải lập,
Cao lãng tiếp thiên bình.
Hương quốc tam xuân ý,
Càn khôn vạn lý tình.
Đà lâu tần bắc vọng,
Độc kiến tảo yên hoành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Trời xanh nước biếc một làn
Mây đùn giăng phủ như thành mới xây
Triều dâng sóng dựng vờn mây
Núi xa xa thẳm biển đầy nước cao
Ba xuân cách biệt quê nào
Đất trời muôn dặm tình sao hững hờ
Lầu thuyền xa ngóng thẫn thờ
Khói mây hướng bắc mịt mờ sương mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Sắc biếc ngăn giới hạn
Tầng mây cuốn bức thành
Non xa ngoài bể thẳm
Sóng lớn tiếp trời xanh
Quê quán bâng khuâng dạ
Đất trời man mác tình
Lầu thuyền trông hướng bắc
Mù mịt buổi bình minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một màu xanh biếc chia ngăn
Mây giăng lớp lớp như thành mới xây
Núi xa nghiêng tận biển khơi
Sóng dâng trùng điệp liền trời ghê thay
Ba xuân nghĩa nước cao dày
Đất trời man mác tình hoài mênh mông
Lên lầu hướng bắc ngắm trông
Vệt ngang khói sớm não lòng người xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời xanh nước biếc một làn ranh,
Giăng phủ tầng mây đùn bức thành.
Xa núi xanh mờ ngoài bể thẳm,
Chạy dài sóng lớn tiếp trời xanh.
Xa lâu quê quán bâng khuâng dạ,
Rộng mở đất trời man mác tình.
Lên bước lầu thuyền trông hướng bắc
Mịt mờ khói sóng buổi bình minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời