27/11/2020 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
舟中曉望奉呈同舟諸君子

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 04:36

 

Nguyên tác

一碧凝為界,
重雲繞作城。
遠峰衝海立,
高浪接天平。
鄉國三春意,
乾坤萬里情。
柁樓頻北望,
獨見早煙橫。

Phiên âm

Nhất bích ngưng vi giới,
Trùng vân nhiễu tác thành.
Viễn phong xung hải lập,
Cao lãng tiếp thiên bình.
Hương quốc tam xuân ý,
Càn khôn vạn lý tình.
Đà lâu tần bắc vọng,
Độc kiến tảo yên hoành.

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Trời xanh nước biếc một làn
Mây đùn giăng phủ như thành mới xây
Triều dâng sóng dựng vờn mây
Núi xa xa thẳm biển đầy nước cao
Ba xuân cách biệt quê nào
Đất trời muôn dặm tình sao hững hờ
Lầu thuyền xa ngóng thẫn thờ
Khói mây hướng bắc mịt mờ sương mai.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử