Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2014 21:37

政在順民心

立政皇猷煥,
同民帝治欽。
懸書三代政,
潔矩一人心。
箕畢情兼好,
雲霓思倍深。
遊方歌夏諺,
望歲慰商霖。
棠蔭思仁化,
蕓生仰德音。
寬仁湯祝網,
解阜舜操琴。
鑑古嚴從己,
鋤奸絕孔壬。
如春欣世泰,
函夏頌君臨。

 

Chính tại thuận dân tâm

Lập chính hoàng du hoán,
Đồng dân đế trị khâm.
Huyền thư tam đại chính,
Khiết củ nhất nhân tâm.
Cơ Tất tình kiêm hảo,
Vân nghê tứ bội thâm.
Du phương ca Hạ ngạn,
Vọng tuếThương lâm.
Đường ấm tư nhân hoá,
Vân sinh ngưỡng đức âm.
Khoan nhân Thang chúc võng,
Giải phụ Thuấn thao cầm.
Giám cổ nghiêm tòng kỷ,
Sừ gian tuyệt khổng nhâm.
Như xuân hân thế thái,
Hàm hạ tụng quân lâm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sáng ngời kế sách trị nước
Đế vương thu phục chúng dân
Tam đại, tiếp treo văn bản
Thiên tử chấn chỉnh nhân tâm
Đông tây tâm tình đều tốt
Nặng trông mây với cầu vồng
Du hành đã vào ngạn ngữ
Mùa tốt nhờ được mưa dầm
Giáo hoá đầy tình nhân ái
Toàn dân ngưỡng mộ đức ân
Vua Thang khoan nhân khấn lưới
Vua Thuấn ưu ái tiếng cầm
Gương xưa, tự mình nghiêm khắc
Trừ gian, diệt hết nịnh thần
Như xuân, vui đời thịnh trị
Nước mừng vua đến với dân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng ngời phép trị nước
Chúng dân phục để vương
Tam Đảo treo bảng lệnh
Nhân tâm rập theo khuông
Đông tây lòng ngưỡng mộ
Sâu nặng ngóng âm dương
Tuần du vang ước Hạ
Mùa tốt đợi mưa Thương
Nhân đức cảm giáo hoá
Dân chúng ngưỡng hồng ân
Thương dân Thang khấn lưới
Yêu dân Thuấn gảy đàn
Gương xưa tự nghiêm xét
Trừ ác diệt gian thần
Đón xuân vui đời thịnh
Mừng vua chăm chút dân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phép vua trị nước sáng ngời
Chúng dân nể phục hiện thời để vương
Bảng treo Tam Đảo lệnh đường
Nhân tâm chấn chỉnh rập khuông theo cùng
Đông tây ngưỡng mộ đồng lòng
Cầu vồng nặng ngóng mây trông mưa nhuần
Ứớc mong vua Hạ du tuần
Mưa Thương mùa tốt đợi phần minh quân
Cảm nhờ giáo hoá đức nhân
Chúng dân ngưỡng mộ hồng ân của người
Thương dân Thang khấn lưới trời
Yêu dân Thuấn gảy đàn thời giải khuây
Tự nghiêm xét các gương xưa
Trừ gian thần, ác lại vừa thương dân
Vui đời thịnh cùng đón xuân
Mừng vua chăm chút yêu dân nước cường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời