14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/03/2014 20:36

珠龍寺憶別其一

一別違三友,
重來近六旬。
艱難俱作客,
寂寞半傷春。
旅夢驚蕉雨,
離思隔馬塵。
倚欗愁不語,
數遍眼中人。

 

Châu Long tự ức biệt kỳ 1

Nhất biệt vi tam hữu,
Trùng lai cận lục tuần.
Gian nan câu tác khách,
Tịch mịch bán thương xuân.
Lữ mộng kinh tiêu vũ,
Ly tư cách mã trần.
Ỷ lan sầu bất ngữ,
Sổ biến nhãn trung nhân.


Chùa Châu Long nay ở phố Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội, xưa thuộc thôn Châu Long, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một giã từ ba bạn
Gặp nhau, sắp sáu tuần
Đều trải qua gian khó
Buồn đau nửa tuổi xuân
Mưa rơi rầu giấc mộng
Bụi cách, tứ tần ngần
Tựa cửa sầu không nói
Nhiều lần nhớ cố nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một lần ba bạn giã từ
Đến nay cũng đã gần ư sáu tuần
Bọn mình chung cảnh gian truân
Nửa đời trai trẻ muôn phần buồn đau
Gió mưa mộng khách thêm sầu
Bụi trần vó ngựa nếm mùi chia phôi
Tựa lan can chẳng nên lời
Buâng khuâng nhớ đến bóng người tình chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một lần ba bạn xa,
Sắp sáu tuần gặp nhau.
Đều trải qua gian khó,
Nửa tuổi xuân buồn đau.
Mưa rơi mộng lữ thứ,
Bụi cách, tứ xa dần.
Tựa cửa sầu không nói,
Nhớ cố nhân nhiều lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời