01/04/2023 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Long tự ức biệt kỳ 1
珠龍寺憶別其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/03/2014 20:36

 

Nguyên tác

一別違三友,
重來近六旬。
艱難俱作客,
寂寞半傷春。
旅夢驚蕉雨,
離思隔馬塵。
倚欗愁不語,
數遍眼中人。

Phiên âm

Nhất biệt vi tam hữu,
Trùng lai cận lục tuần[1].
Gian nan câu tác khách,
Tịch mịch bán thương xuân.
Lữ mộng kinh tiêu vũ,
Ly tư cách mã trần.
Ỷ lan sầu bất ngữ,
Sổ biến nhãn trung nhân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một giã từ ba bạn
Gặp nhau, sắp sáu tuần
Đều trải qua gian khó
Buồn đau nửa tuổi xuân
Mưa rơi rầu giấc mộng
Bụi cách, tứ tần ngần
Tựa cửa sầu không nói
Nhiều lần nhớ cố nhân
Chùa Châu Long nay ở phố Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội, xưa thuộc thôn Châu Long, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ở đây là 60 ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Châu Long tự ức biệt kỳ 1