寶川翁辱見次和,走筆酬之

不恨匆忙別,
聊為汗漫遊。
暮年心尚壯,
孤客蹇誰留。
隻馬千山月,
黃沙萬里秋。
折梅應有寄,
遙佇碧雲頭。

 

Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi

Bất hận thông mang biệt,
Liêu vi hạn mạn du.
Mộ niên tâm thượng tráng,
Cô khách kiển thuỳ lưu.
Chích mã thiên sơn nguyệt,
Hoàng sa vạn lý thu.
Chiết mai ưng hữu ký,
Dao trữ bích vân đầu.Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chia tay không hận vội,
Thôi hãy tạm rong chơi.
Tuổi xế, tâm còn khoẻ,
Khách nghèo thường lẻ loi.
Ngàn trăng núi, một ngựa,
Muôn dặm thu, cát dài.
Muốn bẻ cành mai gửi,
Cao xanh, lặng ngắm trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay chẳng tiếc vội vàng
Thân này thôi cứ lang thang phiêu bồng
Năm tàn lòng tựa như xuân
Cảnh nghèo đơn chiếc thương mình mấy ai
Ngựa in trăng núi bồi hồi
Cát vàng muôn dặm vẻ thu làu làu
Bẻ cành mai tặng ai đâu
Bâng khuâng đứng lặng dưới bầu trời xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không hận chia tay chẳng vội vàng,
Rong chơi hãy tạm khắp sông ngàn.
Tâm hồn tuổi xế còn vui khoẻ,
Thường cảnh khách nghèo đơn lẻ mang.
Một ngựa chân bon ngàn dặm núi,
Cát dài muôn dặm thu trường giang.
Cành mai muốn bẻ cho anh đấy,
Lặng ngắm cao xanh xa trời quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời