15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Lê Bảo Xuyên (2)

Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2014 13:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2016 12:23

寶川黎翁見和余詩,因寄百眼梨,奉次來韻

漸與村翁熟往來,
酒杯日日例須開。
只應嘗遍江南果,
多恐先生倦不回。

 

Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận

Tiệm dữ thôn ông thục vãng lai,
Tửu bôi nhật nhật lệ tu khai.
Chỉ ưng thường biến Giang Nam quả,
Đa khủng tiên sinh quyện bất hồi.

 

Dịch nghĩa

Dần dà cùng ông, người chốn hương thôn, đi lại thân thiết
Chén rượu ngày ngày đã quen lệ được lật ngửa bày ra
Chỉ nên nếm hết mọi trái cây vùng Giang Nam
Những sợ tiên sinh mệt mà không về được


Lê Bảo Xuyên tự Tồn Chân, người Đà Nẵng, bạn thân của Cao Bá Quát. Ông từng đi quân thứ ở Trấn Tây, An Giang, từng coi việc học ở Gia Định (có sách nói ở Biên Hoà).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của L.Q.

Cùng ông lui tới đã bao niên,
Chén rượu ngày ngày lệ đã quen.
Hoa trái quê mình nên nếm đủ,
Khó về e cụ lại say mềm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng ông qua lại kết tình thân
Hôm sớm cùng nhau chén rượu nồng
Hoa trái nam sông xin nếm thử
Chỉ e người mệt khó về không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê cũ, cùng ông đi lại thân,
Ngày ngày quen lệ rượu đem bày.
Giang Nam mọi trái đều nên nếm,
Sợ mệt tiên sinh khó lại ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời