邠風圖

萬古田蠶計,
邠風一卷傳。
丹青重點綴,
場圃接雲煙。
春酒羔羊地,
秋風蟋蟀天。
農夫謀瑣屑,
公子致纏延。
桑柘人家外,
瓜壼耳目前。
授衣懷九月,
破斧感三年。
極寫艱難業,
能兼雅頌篇。
太平歌盛世,
意在畫圖先。

 

Bân phong đồ

Vạn cổ điền tàm kế,
Bân phong nhất quyển truyền.
Đan thanh trùng điểm xuyết,
Trường phố tiếp vân yên.
Xuân tửu cao dương địa,
Thu phong tất suất thiên.
Nông phu mưu toả tiết,
Công tử trí triền diên.
Tang giá nhân gia ngoại,
Qua hồ nhĩ mục tiền.
Thụ y hoài cửu nguyệt,
Phá phủ cảm tam niên.
Cực tả gian nan nghiệp,
Năng kiêm nhã tụng thiên.
Thái bình ca thịnh thế,
Ý tại hoạ đồ tiên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Cuộc sống nông tang muôn thuở,
Tục Bân sách cũ còn đây.
Điểm xuyết nét tô xanh đỏ,
Nhà vườn tiếp giáp trời mây.
Gió thu, vang trời dế khóc,
Rượu xuân, de tái thú quê.
Việc vặt nhà nông khó nhọc,
Chơi bời, cậu ấm thoả thuê.
Ra đồng chá, dâu chăm bón,
Dưa, bầu lúc lỉu đầy nương.
Tháng chín nhớ ngày áo đón,
Ba năm rìu chặt thảm thương.
Tả đủ khó khăn sinh hoạt,
Thêm và cả nhã, tụng thiên.
Đời thịnh rộn ràng tiếng hát,
Ngờ từ bức hoạ vang lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruộng tằm phương sinh kế
Tục Bân sách cũ truyền
Xanh đỏ vời tô điểm
Kho, vườn mây khói liền
Rượu xuân thịt dê tái
Gió thu tiếng dế vang
Ngoài đồng chăm dâu, chá
Dưa, bầu trước mắt đầy
Tháng chín áo tránh rét
Rìu chặt ba năm nay
Cảnh khổ vẽ đủ nét
Nhã, Tụng hai chương này
Thái bình vang tiếng hát
Bức hoạ bày trước đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng tằm sinh kế ngàn năm,
Sách xưa truyền mãi tục Bân vẫn còn.
Điểm tô xanh đỏ vời son,
Kho, vườn mây khói liền non mây trời.
Rượu xuân dê tái quê mời,
Gió thu tiếng dế rả rời khóc than,
Ngoài đồng dâu chá bón chăm,
Dưa, bầu trước mắt đầy mầm tươi xanh.
Áo mền tháng chín rét nhanh,
Ba năm rìu chặt thôi đành thảm thương.
Khổ đau vẽ đủ nét thường,
Thêm vào Nhã, Tụng hai chương tâm tình.
Đời vang tiếng hát thái bình,
Trước bày bức hoạ dân tình nước Bân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời