Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 12:28

宮詞其四

九重天樂降神仙,
步舞分行踏錦筵。
嘈囋一聲鐘鼓歇,
萬人樓下拾金錢。

 

Cung từ kỳ 4

Cửu trùng thiên nhạc giáng thần tiên,
Bộ vũ phân hành đạp cẩm diên.
Tào tán nhất thanh chung cổ yết,
Vạn nhân lâu hạ thập kim tiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Thiên đình sung sướng thả thần tiên,
Chiếu gấm, nhảy vui bước giẫm lên.
Chiêng trống ồn ào dừng một chút,
Muôn dân tầng dưới nhặt vàng tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua ban nhạc cho quan văn võ
Chiếu gấm hoa đoàn vũ múa trên
Trống chuông khi đã ngừng yên
Dưới lầu vạn kẻ nhặt tiền vua tung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửu trùng ban nhạc giáng thần tiên,
Chiếu gấm, tới lui múa giẫm lên.
Chiêng trống ồn ào dừng thưởng chút,
Dưới lầu vạn kẻ nhặt vàng tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời