Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:25

宮詞其三

玉階容衛宿千官,
風獵青旂曉仗寒。
侍女先來薦瓊蕊,
露漿新下九霄盤。

 

Cung từ kỳ 3

Ngọc giai dung vệ túc thiên quan,
Phong liệp thanh kỳ hiểu trượng hàn.
Thị nữ tiên lai tiến quỳnh nhuỵ,
Lộ tương tân há cửu tiêu bàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nghìn người cùng giữ gìn thềm ngọc,
Gió vẫy cờ xanh, sớm lạnh lùng.
Thị nữ trước tiên dâng nhuỵ đẹp,
Ráng mây vừa hạ chín tầng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thềm ngọc chứa đủ ngàn quan đứng
Gió lay cờ, nghi trượng lạnh lùng
Trước tiên thị nữ hoa dâng
Sau là rơi xuống hơi sương chín tầng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn người thềm ngọc giữ gìn cung,
Gió phất cờ xanh, sớm lạnh lùng.
Thị nữ trước dâng quỳnh nhuỵ đẹp,
Móc sương vừa rớt chín tầng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời