23/10/2021 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 3
宮詞其三

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:25

 

Nguyên tác

玉階容衛宿千官,
風獵青旂曉仗寒。
侍女先來薦瓊蕊,
露漿新下九霄盤。

Phiên âm

Ngọc giai dung vệ túc thiên quan,
Phong liệp thanh kỳ hiểu trượng hàn.
Thị nữ tiên lai tiến quỳnh nhuỵ,
Lộ tương tân há cửu tiêu bàn.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nghìn người cùng giữ gìn thềm ngọc,
Gió vẫy cờ xanh, sớm lạnh lùng.
Thị nữ trước tiên dâng nhuỵ đẹp,
Ráng mây vừa hạ chín tầng không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Cung từ kỳ 3