詠懷

盡日松下坐,
有時池畔行。
行立與坐臥,
中懷澹無營。
不覺流年過,
亦任白發生。
不為世所薄。
安得遂閒情。

 

Vịnh hoài

Tận nhật tùng hạ toạ,
Hữu thời trì bạn hành.
Hành lập dữ toạ ngoạ,
Trúng hoài đạm vô doanh.
Bất giác lưu niên quá,
Diệc nhiệm bạch phát sinh.
Bất vị thế sở bạc,
An đắc toại nhàn tình.

 

Dịch nghĩa

Cả ngày ngồi dưới gốc thông,
Có lúc đi dạo trên bờ ao.
Dù đi dù đứng hay ngồi hoặc nằm,
Cũng đều nhàn nhã chẳng phải làm gì cả.
Chẳng cần biết năm tháng lưu đày đã qua hay chưa,
Cũng đủ làm tóc bạc đâm ra.
Chẳng quan tâm trò đời bạc bẽo,
Để được yên ổn trong cảnh nhàn này.


Tác giả viết bài này khoàng năm 815 khi đang làm Đông cung tả tán thiện đại phu (dạy thái tử học), có lỗi, bị giáng chức tư mã và đày đi Giang Châu (nay là huyện Cửu Giang tỉnh Giang Tây). Ông vịnh cảnh nhàn tại nơi đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới gốc thông ngồi chơi suốt buổi
Cũng có khi dạo cuối bờ ao
Ngồi nằm đi đứng cách nào
Cũng đều nhàn nhã, không bao giờ làm
Chẳng cần biết tháng năm biếm trích
Ấy thế mà tóc bạc vẫn ra
Thói đời bạc bẽo bỏ qua
Cảnh nhàn yên ổn thế là được thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cả ngày ngồi dưới gốc tùng
Có khi dạo bước một vòng bên ao
Nằm ngồi đi đứng thế nào
Cũng trong lặng lẽ trí đâu mê lầm
năm qua tháng lại âm thầm
Mặc cho tóc đã hoa râm trắng đầu
Chẳng màng thế sự bể dâu
Lòng an ý toại ngâm câu cảnh nhàn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cả ngày ngồi gốc bách
Thi thoảng dạo quanh hồ
Nằm ngồi đi... mọi cách
Đều an nhàn chẳng lo
Bao năm đày cũng mặc
Kệ tóc trắng tơ vò
Chẳng ngại đời chê trách
An nhàn chẳng đắn đo

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gốc thông ngồi dưới cả ngày,
Đôi khi đi dạo ao nay thanh nhàn.
Dù đi dù đứng ngồi nằm,
Cũng đều nhàn nhã chẳng làm việc chi.
Lưu đày năm tháng qua đi,
Đủ làm tóc bạc lầm lì đâm ra.
Trò đời bạc bẽo chẳng tha,
Chẳng lo để được an hoà tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời