Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 16:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 05:03

采地黃者

麥死春不雨,
禾損秋早霜。
歲晏無口食,
田中采地黃。
采之將何用?
持以易餱糧。
凌晨荷鋤去,
薄暮不盈筐。
攜來朱門家,
賣與白面郎。
與君啖肥馬,
可使照地光。
願易馬殘粟,
救此苦饑腸。

 

Thái địa hoàng giả

Mạch tử xuân bất vũ
Hòa tổn thu tảo sương
Tuế án vô khẩu thực
Điền trung thái địa hoàng
Thái chi tương hà dụng?
Trì dĩ dịch hầu lương
Lăng thần hạ sừ khứ
Bạc mộ bất doanh khuông
Huề lai chu môn gia
Mại dữ bạch diện lang
Dữ quân đạm phì mã
Khả sử chiếu địa quang
Nguyện dịch mã tàn túc
Cứu thử khổ cơ trường!

 

Dịch nghĩa

Lúa mạch hỏng vì mùa xuân không mưa
Lúa mùa kém vì mùa thu sương sớm
Cuối năm không có miếng ăn
Ra đồng kiếm củ địa hoàng
Kiếm được sẽ dùng làm gì?
Đem đổi lấy chút thức ăn
Trời chưa sáng đã vác cuốc ra đi
Mãi điến chiều cũng không được đầy giỏ
Đem đến nhà có cửa son nọ
Bán cho chàng mặt trắng phau phau:
- "Để ông vỗ cho ngựa
Nó sẽ béo mầm, lông mượt bóng loáng
Xin đổi cho những thóc ngựa ăn thừa
Để cứu cho cái bụng đang đói khổ này!"

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo, Nam Trân

Xuân không mua, chiêm hỏng,
Thu sương sớm, mùa vàng.
Năm cuối không hạt gạo,
Ra đồng kiếm địa hoàng!
Kiếm được để làm gì?
Đem đổi lấy chút lương.
Tinh sương vác cuốc chạy,
Chiều tối chẳng đầy lường.
Mang đến cửa son nọ,
Bán cho cậu trai sang
Để cậu nuôi ngựa béo,
Lông mượt toả hào quang.
Đổi thóc thừa của ngựa,
Cứu cái bụng đói nhàng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xuân về, khô hạn mạch hư,
Vào Thu, sương sớm lúa mùa mất thôi.
Cuối năm chẳng có ăn rồi,
Địa hoàng, đi kiếm khắp nơi ngoài đồng.
Kiếm về có việc gì dùng?
- Lương ăn, đổi lấy lót lòng cho qua.
Sáng ra, vác cuốc đi xa,
Giỏ, khi gần tối, đổ ra chưa đầy.
Cửa son, xách tới giỏ này,
Gặp ông mặt trắng, bán ngay cho rồi.
Mua nuôi ngựa béo ăn thôi,
Khiến cho óng ả sáng ngời bộ lông.
Đổi về thóc ngựa không dùng,
Cứu cho cái ruột khốn cùng đói ăn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiêm hỏng bởi xuân không giọt mưa
Sương thu dội trắng lúa hư mùa
Cuối năm một miếng ăn không có
Vát cuốc ra đồng đào kiếm bừa
Đại hoàng kiếm được để làm chi?
- Đổi lấy lương khô chớ có gi
Chưa sáng vội vàng mang cuốc chạy
Chiều về đầy giỏ mấy đôi khi
Vội đem củ đến cửa hầu môn
Bán củ về tay các cậu con
Vỗ ngựa để càng thêm béo tốt
Lông tơ bóng mượt sắc tươi dòn
Thóc thừa của ngựa xin đem đổi
Cứu lấy bụng dân đã đói dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân không mưa tiêu điều lúa mạch
Thu sớm sương hỏng sạch vụ mùa
Cuối năm không có gì ăn
Ra đồng đào củ địa hoàng mọc hoang
Củ địa hoàng người không ăn được
Nhưng may ra đổi chút lương khô
Sáng tinh vác cuốc đi ra
Đến chiều chưa được đầy bồ con con
Đem đến nhà cửa son đỏ chói
Bán cho chàng mặt trắng phương phi
Thứ này giúp ngựa béo phì
Bộ lông óng mượt rất chi coi vừa
Đổi bằng lúa ngựa ăn thừa
Giúp cho cái bụng đang cơ khổ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời