放言其三

贈君一法決狐疑,
不用鑽龜與祝蓍。
試玉要燒三日滿,
辨材須待七年期。
周公恐懼流言日,
王莽謙恭未篡時。
向使當初身便死,
一生真偽復誰知?

 

Phóng ngôn kỳ 3

Tặng quân nhất pháp quyết hồ nghi,
Bất dụng toàn quy dữ chúc thi.
Thí ngọc yêu thiêu tam nhật mãn,
Biện tài tu đãi thất niên kỳ.
Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật,
Vương Mãng khiêm cung vị soán thì.
Hướng sử đương sơ thân tiện tử,
Nhất sinh chân nguỵ phục thuỳ tri?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cách này tặng bác chẳng hồ nghi,
Đâu phải bói rùa, lễ cỏ thi.
Thử ngọc, ngày: ba, thiêu thật đủ,
So tài, năm: bảy, ấy là kỳ.
Chu Công luống sợ truyền ngôn lại,
Vương Mãng khiêm nhường, chưa biến đi.
Hợp với xưa, nay, thân đến chết,
Lại như thật, giả, biết ai kia?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tặng anh một phép chẳng hồ nghi
Đâu nhọc bói rùa,lễ cỏ thi
Ba bữa thử vàng, thiêu ắt đủ
Bảy năm đua sức, đợi qua kỳ
Chu Công sợ sệt truyền ngôn lại
Vương Mãng khiêm cung soán nghiệp ngay
Thật giả một đời ai hiểu được
Thân tàn chưa thấu chuyện xưa nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không còn ngờ tặng ông giải pháp
Chẳng bói rùa, chẳng chắp cỏ may
Muốn thử ngọc, nung ba ngày
Thử tài biện luận, phải tày bảy năm
Chu Công sợ, tiếng thơm truyền mãi
Nếu khiêm cung Mãng chẳng cướp ngôi
Buồn muốn chết, vừa đây thôi
Đời đang chân chính, biết thời nào tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tặng anh một pháp dứt ngờ nghi,
Chẳng phải bói rùa lễ cỏ thi.
Thử ngọc ba ngày, thiêu ắt đủ,
Đợi qua đua sức, bảy năm kỳ.
Chu Công sợ hãi lưu lời lại,
Vương Mãng khiêm cung soán nghiệp chi?
Chưa thấu xưa nay thân đến chết,
Một đời thật giả ai hay gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời