Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2005 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 05:00

黑潭龍

黑潭水深色如墨,
傳有神龍人不識。
潭上架屋官立祠,
龍不能神人神之。
豐兇水旱與疾疫,
鄉里皆言龍所為。
家家養豚漉清酒,
朝祈暮賽依巫口。
神之來兮風飄飄,
紙錢動兮錦傘搖。
神之去兮風亦靜,
香火滅兮杯盤冷。
肉堆潭岸石,
酒潑廟前草。
不知龍神饗幾多,
林鼠山狐長醉飽。
狐何幸?豚何辜?
年年殺豚將喂狐。
狐假龍神食豚盡,
九重泉底龍知無?

 

Hắc đàm long

Hắc đàm thuỷ thâm, sắc như mặc,
Truyền hữu thần long nhân bất thức.
Đàm thượng giá ốc quan lập từ,
Long bất năng thần, nhân thần chi.
Phong hung thuỷ hạn dữ tật dịch,
Hương lý giai ngôn long sở vi.
Gia gia dưỡng đồn, lộc thanh tửu,
Triêu kỳ mộ trại y vu khẩu.
Thần chi lai hề, phong phiêu phiêu,
Chỉ tiền động hề, cẩm tản dao.
Thần chi khứ hề, phong diệc tĩnh,
Hương hoả diệt hề, bôi bàn lãnh.
Nhục đôi đàm ngạn thạch,
Tửu bát miếu tiền thảo.
Bất tri long thần hưởng kỷ đa,
Lâm thử sơn hồ trường tuý bão.
Hồ hà hạnh? Đồn hà cô?
Niên niên sát đồn tương uý hồ.
Hồ giả long thần thực đồn tận,
Cửu trùng tuyền để long tri vô?

 

Dịch nghĩa

Đầm đen nước sâu, màu nước như mực
Đồn rằng có rồng thiêng, không ai trông thấy
Quan sai cất ngôi nhà trên đầm để làm đền thờ
Rồng không thiêng, nhưng người ta làm cho ra thiêng
Thiên tai, mất mùa, ngập lụt, hạn hán hay bệnh dịch
Dân làng đều bảo do rồng làm ra cả
Nhà nào cũng nuôi lợn, lọc rượu
Sớm lễ tối cầu theo lời của đồng cốt
Thần giáng chừ, gió hiu hiu
Tiền giấy bay chừ, tàn gấm rung rinh
Thần thăng chừ, gió im lặng
Đèn hương tắt chừ, cỗ bàn nguội lạnh
Thịt vứt đống trên phiến đá bên bờ đầm
Rượu hắt ướt cả đám cỏ trước miếu
Chẳng hay thần rồng hưởng bao nhiêu
Chuột rừng, cáo núi no say mãi!
Cáo sao may thế? Lợn tội tình gì?
Năm này qua năm khác giết lợn để khao cáo
Cáo mượn oai rồng ăn hết lợn
Dưới đáy đầm sâu chín tầng, rồng có biết hay không?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầm Đen, nước như mực đen kịt,
Đồn có rồng thiêng chẳng ai biết.
Trên đầm quan cất ngôi đền thờ,
Rồng thiêng bởi miệng người thêu dệt.
Mất mùa hạn úng hay ốm đau,
Làng xóm bảo rồng gây ra hết.
Nghe lời thầy bói sớm lại chiều,
Lợn béo, rượu ngon cúng la liệt.
Ngài đã về hưởng đấy, làn gió đang hây hẩy.
Tiền giấy cứ bay bay, tàn gấm cũng động đậy!
Ngài hưởng rồi ngài đi, trời im không chút gió.
Đèn hương cũng tắt dần, mâm bát nguội lạnh bỏ!
Bờ đầm đống đá thịt vứt đầy,
Trước miếu rượu lan đầm đìa cỏ.
Chẳng hay rồng thiêng hưởng bao nhiêu?
Cáo núi, chuột rừng chén thả cửa.
Cáo sao may? Lợn sao khổ?
Năm năm giết lợn khao cáo nọ.
Cáo mượn oai rồng xơi lợn hoài,
Thăm thẳm đáy đầm, rồng có rõ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nước Đầm Đen, sắc đen như mực
Đồn có rồng thiêng, thực hay không?
Miếu thờ, quan lập bên cồn
Bởi dân kháo mãi nên rồng hóa thiêng
Tai ương dịch bệnh, thêm mùa mất
Làng  xã tin tai ách của rồng
Nuôi heo cất rượu khắp thôn
Sớm cầu chiều cúng, mụ đồng cốt sai
Ào ào thổi, gió bay:  thần đến
Tiền giấy lay, lọng gấm chao nghiêng
Thần đi, gió bỗng lặng yên
Lạnh tanh rượu cúng, hương đèn chỏng chơ
Thịt chất đống bên bờ đầm đá
Cỏ trước đền thấm rượu cúng thần
Hỏi thần hưởng được mấy phần?
Mà no chồn núi, chuột rừng cành hông
Chồn may thế! lợn con bị giết
Năm lại năm cúng riết cho chồn
Chồn no vì giả làm rồng
Dưới đầm chín lớp, long thần thấu chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Đầm sâu nước tựa mực đen tuyền
Không thấy rồng thần cứ kháo truyền.
Quan lập đền trên đầm lễ bái
Rồng thần không hiện vẫn thành thiêng.
Hương thôn đều bảo do rồng giáng:
lụt, hạn, tai ương, bệnh hiễm hung.
Lợn, rượu nhà nhà nuôi, cất lấy
Sáng cầu, tối lễ ý cô đồng.
Lung lay lọng gấm, tiền bay bỗng,
thần báo đến cùng trận gió giông.
Thần hưởng xong đi cơn gió lặng
Lễ tàn rượu lạnh tắt đèn hương.
Bờ đầm trên đá thịt chồng chất
Cỏ trước miếu thờ rượu rắc tung.
Chẳng biết bao nhiêu rồng hưởng được
Chỉ no say đám chuột chồn rừng.
Bao nhiêu hồ sướng, chừng heo chết
Giết lợn hàng năm chỉ béo chồn.
Chồn giả rồng thần ăn sạch hết
Suối sâu chín lớp biết chăng rồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước đầm Đen màu đen như mực
Truyền có rồng nhưng thực có đâu
Đền thờ quan lập dân cầu
Tuy rồng không hiện, đồn lâu thành thần
Hễ tai ách theo chân dịch bệnh
Làng cho rằng rồng giận rồng làm
Lợn con, rượu lọc cỗ bàn
Bày ra cúng bái, vái van hồn rồng
Thần tới chừ đùng đùng gió lộng
Tiền giấy bay chừ lọng gấm bay
Thần đi chừ gió thôi lay
Khói nhang chừ tắt, chén đầy bỏ không
Thịt chất đống bên hông bờ đá
Rượu hắt trên đám cỏ trước đền
Hưởng được bao, hỡi rồng thiêng?
Chuột rừng chồn núi tự nhiên no tròn
Chồn sung sướng, lợn con bị mổ
Giết hàng năm tẩm bổ cho chồn
Chồn thay rồng, ăn sạch trơn
Đầm sâu chín lớp rồng hồn có hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời