18/05/2024 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hắc đàm long
黑潭龍

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 19:37

 

Nguyên tác

黑潭水深色如墨,
傳有神龍人不識。
潭上架屋官立祠,
龍不能神人神之。
豐兇水旱與疾疫,
鄉里皆言龍所為。
家家養豚漉清酒,
朝祈暮賽依巫口。
神之來兮風飄飄,
紙錢動兮錦傘搖。
神之去兮風亦靜,
香火滅兮杯盤冷。
肉堆潭岸石,
酒潑廟前草。
不知龍神饗幾多,
林鼠山狐長醉飽。
狐何幸?豚何辜?
年年殺豚將喂狐。
狐假龍神食豚盡,
九重泉底龍知無?

Phiên âm

Hắc đàm thuỷ thâm, sắc như mặc,
Truyền hữu thần long nhân bất thức.
Đàm thượng giá ốc quan lập từ,
Long bất năng thần, nhân thần chi.
Phong hung thuỷ hạn dữ tật dịch,
Hương lý giai ngôn long sở vi.
Gia gia dưỡng đồn, lộc thanh tửu,
Triêu kỳ mộ trại y vu khẩu.
Thần chi lai hề, phong phiêu phiêu,
Chỉ tiền động hề, cẩm tản dao.
Thần chi khứ hề, phong diệc tĩnh,
Hương hoả diệt hề, bôi bàn lãnh.
Nhục đôi đàm ngạn thạch,
Tửu bát miếu tiền thảo.
Bất tri long thần hưởng kỷ đa,
Lâm thử sơn hồ trường tuý bão.
Hồ hà hạnh? Đồn hà cô?
Niên niên sát đồn tương uý hồ.
Hồ giả long thần thực đồn tận,
Cửu trùng tuyền để long tri vô?

Dịch nghĩa

Đầm đen nước sâu, màu nước như mực
Đồn rằng có rồng thiêng, không ai trông thấy
Quan sai cất ngôi nhà trên đầm để làm đền thờ
Rồng không thiêng, nhưng người ta làm cho ra thiêng
Thiên tai, mất mùa, ngập lụt, hạn hán hay bệnh dịch
Dân làng đều bảo do rồng làm ra cả
Nhà nào cũng nuôi lợn, lọc rượu
Sớm lễ tối cầu theo lời của đồng cốt
Thần giáng chừ, gió hiu hiu
Tiền giấy bay chừ, tàn gấm rung rinh
Thần thăng chừ, gió im lặng
Đèn hương tắt chừ, cỗ bàn nguội lạnh
Thịt vứt đống trên phiến đá bên bờ đầm
Rượu hắt ướt cả đám cỏ trước miếu
Chẳng hay thần rồng hưởng bao nhiêu
Chuột rừng, cáo núi no say mãi!
Cáo sao may thế? Lợn tội tình gì?
Năm này qua năm khác giết lợn để khao cáo
Cáo mượn oai rồng ăn hết lợn
Dưới đáy đầm sâu chín tầng, rồng có biết hay không?

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầm Đen, nước như mực đen kịt,
Đồn có rồng thiêng chẳng ai biết.
Trên đầm quan cất ngôi đền thờ,
Rồng thiêng bởi miệng người thêu dệt.
Mất mùa hạn úng hay ốm đau,
Làng xóm bảo rồng gây ra hết.
Nghe lời thầy bói sớm lại chiều,
Lợn béo, rượu ngon cúng la liệt.
Ngài đã về hưởng đấy, làn gió đang hây hẩy.
Tiền giấy cứ bay bay, tàn gấm cũng động đậy!
Ngài hưởng rồi ngài đi, trời im không chút gió.
Đèn hương cũng tắt dần, mâm bát nguội lạnh bỏ!
Bờ đầm đống đá thịt vứt đầy,
Trước miếu rượu lan đầm đìa cỏ.
Chẳng hay rồng thiêng hưởng bao nhiêu?
Cáo núi, chuột rừng chén thả cửa.
Cáo sao may? Lợn sao khổ?
Năm năm giết lợn khao cáo nọ.
Cáo mượn oai rồng xơi lợn hoài,
Thăm thẳm đáy đầm, rồng có rõ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hắc đàm long