後宮怨

雨露由來一點恩,
爭能遍佈及千門。
三千宮女臙脂面,
幾個春來無淚痕。

 

Hậu cung oán

Vũ lộ do lai nhất điểm ân,
Tranh năng biến bố cập thiên môn.
Tam thiên cung nữ yên chi diện,
Kỷ cá xuân lai vô lệ ngân.

 

Dịch nghĩa

Mưa móc (ơn vua ban) có hạn,
Làm sao có thể ban bố cho cả ngàn nơi.
Trong ba ngàn cung nữ son phấn trẻ đẹp,
Khi xuân về có mấy người là không có ngấn lệ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ơn mưa móc vua ban hiếm có
Làm sao mà ban bố ngàn nơi
Ba ngàn cung nữ đẹp tươi
Xuân về ai chẳng lệ rơi bẽ bàng

tửu tận tình do tại
54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Móc mưa cũng chỉ có chừng
Lấy đâu ban hết mọi vùng được sao
Ba ngàn cung nữ xinh tươi
Xuân về mấy kẻ không rơi lệ sầu

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua ban mưa móc có chừng,
Làm sao ban bố cho từng ngàn nơi.
Ba ngàn cung nữ đẹp tươi,
Xuân về có biết bao người lệ rơi?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa móc vua ban có mực chừng,
Làm sao ban bố cho ngàn vùng.
Ba ngàn cung nữ phấn son đẹp,
Xuân đến bao người rơi lệ mừng?

15.00
Trả lời