種魚

移土湖岸邊,
一半和魚子。
池中得春雨,
點點活如蟻。
一月便翠鱗,
終年必赬尾。
借問兩綬人,
誰知種魚利?

 

Chủng ngư

Di thổ hồ ngạn biên,
Nhất bán hoà ngư tử.
Trì trung đắc xuân vũ,
Điểm điểm hoạt như nghĩ.
Nhất nguyệt tiện thuý lân,
Chung niên tất trinh vĩ.
Tá vấn lưỡng thụ nhân,
Thuỳ tri chủng ngư lợi?

 

Dịch nghĩa

Dời đất từ bờ hồ,
Nửa bùn nửa cá.
Trên mặt ao gặp mưa xuân,
Hạt mưa nhỏ rơi lấm tấm như đàn kiến.
Một tháng sau cá có vảy màu xanh,
Cuối năm đuôi trở màu đỏ.
Xin hỏi hai vị quan chức,
Vị nào biết nuôi cá có lợi!


Đây là bài thứ 12 trong chùm 15 bài thơ tác giả hoạ chùm thơ của Lỗ Vọng, tức Lục Quy Mông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất bùn được dời từ hồ nước
Nửa là bùn nửa rước cá con
Mặt ao lấm tấm mưa xuân
Tựa như đàn kiến lăng xăng vui đùa
Một tháng sau cá ra vảy biếc
Một năm sau đuôi biếc thành hồng
Tiện đây xin hỏi hai ông
Vị nào nuôi cá tinh thông có lời ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất bùn dời chỗ từ bờ hồ,
Bùn đất phân nửa, nửa cá bờ.
Trên mặt ao mưa xuân bắt gặp,
Hạt mưa lấm tấm như kiến bò.
Tháng sau vảy cá có màu biếc,
Năm cuối trở đuôi màu đỏ cờ.
Xin hỏi hai quan người có chức,
Vị nào biết cá lợi nuôi cho!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời