Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 17/08/2014 12:19 bởi tôn tiền tử
Đinh Phục 丁復 tự Trọng Dung 仲容, năm sinh mất không rõ, sống khoảng đầu thế kỷ XIV, người Thiên Thai (nay thuộc Chiết Giang), sáng tác nhiều thơ, còn lưu lại "Cối Đình tập 檜亭集" 9 quyển.