Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2014 22:28

溪岸秋思

桑柘窮頭三四家,
掛罾垂釣是生涯。
秋風忽起溪灘白,
零落岸邊蘆荻花。

 

Khê ngạn thu tứ

Tang giá cùng đầu tam tứ gia,
Quải tăng thuỳ điếu thị sinh nhai.
Thu phong hốt khởi khê than bạch,
Linh lạc ngạn biên lô địch hoa.

 

Dịch nghĩa

Trồng cây dâu, cây chá, có ba bốn nóc nhà nghèo khổ,
Họ sinh sống bằng nghề kéo lưới và câu cá.
Gió thu chợt nổi lên làm bờ suối trắng xoá,
Vì hoa lau cỏ rụng bay xuống.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba bốn nhà nghèo trồng dâu chá
Sinh sống bằng lưới cá và câu
Gió thu nổi, bờ trắng phau
Hoa lau hoa địch theo nhau rụng đầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trươnh Việt Linh

Dâu gai bên mấy nóc nhà
Giăng câu bủa lưới cho qua tháng ngày
Gió lên bờ suối trắng phau
Xác xao lớp lớp hoa lau rụng đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời