Dâu gai bên mấy nóc nhà
Giăng câu bủa lưới cho qua tháng ngày
Gió lên bờ suối trắng phau
Xác xao lớp lớp hoa lau rụng đầy